Preventivní revize a kontroly

Everything you need

Lavish Pro Themes provides you everything that you need on a WordPress theme, extensive customize options for user-oriented easy use, flat and modern design to capture viewers attention, plenty color options to full fill the choice of yours and many more.

kanalizace je nedílnou součástí každé užívané nemovitosti – ať už pozemku nebo stavby.
Naše společnost zajišťuje služby v oblasti kanalizace, a to jak soukromé, soukromých (domovních) sítí nebo přípojek, tak i veřejné kanalizační sítě. Provádíme nejenom výkopové a bezvýkopové opravy kanalizační sítě, ale také i její preventivní revize a kontroly, nebo výstavbu kanalizačních a vodovodních přípojek. V Praze a Středočeském kraji pro Vás také zajišťujeme havarijní službu.

Kanalizace – trasování

Mezi služby, které Vám naše společnost nabízí, patří i tzv. trasování kanalizace. Trasování využíváme zejména v takových případech, kdy neznáme průběh kanalizačního potrubí. To se stává tehdy, když není k dispozici projektová dokumentace nebo když skutečný stav neodpovídá dokumentaci. Při trasování využíváme hlavně radiosondu.

Ohodnoťte příspěvek
 Preventivní revize a kontroly